Om mig

Sjömark Psykologtjänst drivs av mig, Josefin Sjömark. Jag har utbildat mig vid Uppsala universitet och är genom Socialstyrelsen legitimerad psykolog (2004) och legitimerad psykoterapeut (2015) samt även specialist i klinisk psykologi. Jag har även studerat neuropsykologi och idrottspsykologi vid Stockholms universitet.

Min bakgrund

Efter flera år som verksam inom psykiatri och primärvård i Stockholm och Uppsala driver jag sedan 2013 privat verksamhet  i centrala Uppsala. Jag delar mottagningsadress med flera kollegor på Uppsala KBT-mottagning, www.uppsalakbtmottagning.se

Privatpraktiserande psykologer följer gällande lagar och förordningar inom hälso- och sjukvård. Jag är medlem i Sveriges Psykologförbund och arbetar i enlighet med yrkesetiska principer som gäller för psykologer i Norden.

Vad jag erbjuder

Jag arbetar med psykoterapi, handledningutbildning och neuropsykiatriska utredningar. Under de senaste åren har jag även sysslat med forskning inom området psykisk ohälsa under graviditet och förlossning. Jag arbetar enligt evidensbaserade metoder och lägger stor vikt vid det personliga mötet.
Jag har möjlighet att erbjuda professionell psykologhjälp och psykoterapi för olika slags psykologiska problem såsom depressiva besvär, krisreaktioner, stress, oro- och ångestproblematik. Jag har också erfarenhet av att arbeta med psykossjukdom, bipolär sjukdom, ätstörningar, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, emotionell instabilitet, trauma och posttraumatisk stress. Min inriktning är Kognitiv Beteendeterapi (KBT) men jag har även kunskap inom Dialektisk Beteendeterapi (DBT), parterapi (IBCT) och neuropsykiatri. Jag tar emot patienter från omkring 13 år och uppåt.
-Individuell psykoterapi 1400 kr/50 min
-Parterapi 1600 kr/60 min
-Landstingstaxa gäller för remitterade klienter

För alla tjänster gäller betalning med faktura. Vid avbokning senare än 48 timmar innan avtalad tid debiteras full avgift.
Jag har vårdavtal med Uppsala läns landsting/Region Uppsala vilket innebär att du kan remitteras till mig för psykoterapi via annan vårdgivare. Det går även bra att söka sig till min mottagning på egen hand, utan remiss.

Mottagning måndag-fredag. Tidsbokning enligt överenskommelse.
graduation-hatbubblechart-barsmagnifier