Josefin Sjömark

Psykologtjänster i Uppsala

Jag hjälper individer, grupper, företag och verksamheter att utvecklas.
om mig

Psykologtjänster för individer, grupper och företag

Sjömark Psykologtjänst drivs av mig, Josefin Sjömark. Jag har studerat vid Uppsala universitet och är genom Socialstyrelsen legitimerad psykolog (2004) och legitimerad psykoterapeut (2015) samt även specialist i klinisk psykologi. Jag har även utbildat mig inom neuropsykologi och idrottspsykologi.
Kognitiv beteendeterapi (KBT)
Parterapi (IBCT)
Neuropsykiatri
Nedstämdhet
Oro och ångest
Stressrelaterade besvär
Psykiska problem och reaktioner under 
graviditet och efter förlossning 
Läs mer 
Psykoterapi

Kognitiv beteendeterapi

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är ett samlingsnamn för flera olika metoder som alla har det gemensamt att de bygger på modern inlärningspsykologi
I KBT fokuserar vi på samspelet mellan individen och dennes omgivning, här och nu. Vi utforskar tillsammans olika situationer för att öka medvetenheten kring tankar, känslor, beteenden och kroppsliga reaktioner. Även tidigare livshändelser kan vara betydelsefulla för att förstå de aktuella besvären. 
KBT är den behandlingsform som i dagsläget har starkast evidens för en rad olika psykiatriska diagnoser och tillstånd
Psykoterapi inleds med 1-3 samtal där det ges möjlighet att orientera sig kring problemet, klientens bakgrund och behandlingsmöjlighet. Därefter kommer man överens om innehåll, mål och lämpliga behandlingsmetoder.

Arbetssättet i KBT utmärks bland annat av en aktiv psykoterapeut, strukturerade behandlingssessioner, konkreta målsättningar och hemuppgifter som kopplas till det som formulerats under sessionerna. En terapisession är vanligtvis 45-50 minuter, mellan sessionerna arbetar klienten med sina hemuppgifter. Mot slutet av behandlingen formuleras en plan hur man kan jobba vidare på egen hand

Omkring 10-20 sessioner brukar behövas för att arbeta med sin problematik, ibland fler eller färre.

Mottagning i centrala Uppsala

Min mottagning ligger på Drottninggatan i centrala Uppsala. Jag delar lokal med mina kollegor på Uppsala KBT-mottagning. Har du frågor eller vill komma i kontakt med mig för att boka en tid så är du varmt välkommen att höra av dig.
Kontakt
relation

Parterapi

Med par arbetar jag med metoden IBCT – Integrative Behavioral Couples Therapy som är en effektiv och beprövad metod som hjälpt många par att hitta tillbaka till varandra.
Ibland kan man uppleva att man har kört fast i sin relation. Det kan t.ex. handla om konflikter som är svåra att lösa eller olika beteenden eller värderingar som ställer till med problem i relationen. Ofta upplevs det som svårt att kommunicera och även intimiteten kan bli lidande. Det kan ibland vara svårt att bryta dessa mönster på egen hand, och då kan det vara bra att få hjälp av någon utomstående för att fortsätta hålla kärleken vid liv.
Terapin inleds med en kartläggande fas där paret och psykologen utforskar vilka problemområden som är aktuella för paret. Under denna fas undersöks bl.a. parets historia, styrkor och svårigheter samt individuella skillnader. Utifrån de mål som formulerats skräddarsys en behandling för att hjälpa just varje enskilt par med sina aktuella svårigheter.
Kontakt
psykisk hälsa i arbetet

Företagshälsovård

Psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till sjukskrivning i Sverige idag. Tillgång till effektiv behandling är avgörande för tillfrisknande och kan förhindra sjukskrivning.
Det är viktigt att de anställda mår bra i sitt arbete och att arbetsmiljön är sund och säker. Det som kännetecknar bra företagshälsovård är kunskapen och kompetensen kring förhållandet mellan arbete och hälsa.
Rehabilitering och anpassning
Hantera stress och motverka ohälsa
Samarbeta och kommunicera bättre
Konfliktlösning och hantering
Sjömark Psykologtjänst erbjuder er personal kognitiv beteendeterapi, KBT, som är en väl beprövad och effektiv metod för att återfå psykisk hälsa och skapa varaktiga beteendeförändringar.

Välkommen att höra av er för att diskutera på vilket sätt jag kan hjälpa ert företag.
Kontakt
professionell utveckling

Verksamhetshandledning

Sedan 2013 åtar jag mig olika typer av handledningsuppdrag och har bland annat handlett flera privata verksamheter samt yrkesgrupper inom stat och landsting.
Verksamhetshandledning kan bidra till att man följer med i forskning och utveckling och den kan ge redan yrkesverksamma personer möjlighet att ta ett steg tillbaka och titta på sitt klientarbete på ett mer objektivt sätt. Många personer inom människovårdande yrken anser att handledningen motverkar stress och annan arbetsrelaterad ohälsa
Kontakta mig gärna för att höra mer om vilken typ av handledning jag erbjuder.
Kontakt
kunskapsutveckling

Föreläsningar och utbildningar

Jag erbjuder personligt anpassade föreläsningar och utbildningspaket för olika typer av verksamheter. Mina specialkunskaper återfinns inom psykiatri, KBT, bemötande, samtalsmetodik och perinatal psykologi.
Under åren har jag anlitats som föreläsare inom privata verksamheter, stat och landsting. Föreläsningsinnehåll kan skräddarsys efter önskemål. 
Kontakt
Illustration av kvinna som sitter vid skrivbord och genomför neuropsykiatrisk utredning
Utredning

Neuropsykiatrisk utredning

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) är ett samlingsnamn för ett flertal olika diagnoser där de vanligaste är ADHD, autismspektrumtillstånd, intellektuell funktionsnedsättning och Tourettes syndrom. 
NPF är kopplat till hur hjärnan tar in och bearbetar information från omgivningen. Diagnosen har man ofta med sig genom livet och kan påverka individens funktioner i vardagen.
Sjömark Psykologtjänst erbjuder utredning av NPF och kan erbjuda stöd och anpassad psykoterapi utifrån dessa diagnoser. Förutom utredning och psykoterapi erbjuds även konsultation och stöd till enskilda individer med NPF och deras anhöriga samt till professionella som i sitt arbete kommer i kontakt med personer med NPF.
Välkommen att ta kontakt för mer information och prisuppgift.
Kontakt
graduation-hatbubblechart-barsmagnifiercheckmark-circle