Tjänster

Kognitiv beteendeterapi (KBT)

Vi kan hjälpa dig som lider av ångest, nedstämdhet, relationsproblem, sömnproblem, stress, psykos, ätstörningar m.m. I behandlingsarbetet utgår vi ifrån evidensbaserade metoder inom KBT.

Varje kontakt inleds med en noggrann analys av det problem du söker för. Tillsammans med dig går vi sedan igenom analysen och föreslår därefter lämpliga åtgärder eller presenterar ett behandlingsförslag. Vi strävar alltid efter att tillsammans med dig sätta upp mål för behandlingen och varje kontakt avslutas med en utvärdering av målen.

 

Neuropsykologisk utredning

En neuropsykologisk bedömning kan vara motiverad om misstanke finns om utvecklingsavvikelser, inlärningssvårigheter, ADHD, eller autismspektrumstörning.

I en neuropsykologisk bedömning ingår alltid en allmänkognitiv begåvningstestning, intervju med föräldrar eller anhörig samt tolkning av skattningsskalor. Utöver detta kompletteras bedömningen med skräddarsydda delar beroende på frågeställning.

Exempel på utredningar och testningar som Sjömark Psykologtjänst utför:

  • Arbetsförmågeutredning
  • Psykologisk/psykiatrisk utredning
  • Begåvningstester
  • Neuropsykologiska utredningar
  • Utredning för ADHD
  • Utredning för Aspergers syndrom

 

Rehabilitering

Sjömark Psykologtjänst kan erbjuda både förebyggande och rehabiliteringsinsatser. Vid rehabilitering kan vi erbjuda bedömningar och behandlingar som utgår ifrån en noggrann beteendeanalys med åtföljande åtgärdsförslag – allt för att optimera möjligheten till återgång i arbete och minska individens lidande.

Föreläsning

Sjömark Psykologtjänst erbjuder föreläsningar inom Psykiatri och Kognitiv Beteendeterapi.

Handledning

Sjömark Psykologtjänst erbjuder handledning i klinisk kognitiv beteendeterapi för behandlingspersonal med kunskaper om KBT. För personalgrupper med mindre eller inga förkunskaper av KBT rekommenderas handledning i kombination med utbildning. Naturligtvis kan vi ta fram förslag som passar just er verksamhet.

Söker ni en psykolog till er verksamhet? Kontakta oss gärna för en vidare diskussion eller offert.

 

För alla tjänster gäller betalning med faktura. Vid avbokning senare än 48 timmar innan avtalad tid debiteras full avgift.