Kontakt

Sjömark Psykologtjänst

Josefin Sjömark

Uppsala KBT-mottagning

Drottninggatan 1 A

753 10 Uppsala

josefin.sjomark@gmail.com

0733707370